I.DEFINICJE

Sklep - serwis internetowy Cyber-Shop Paweł Siwecki   ul. Marii Dąbrowskiej 17a/59, 31-851 Kraków,

NIP 735-23-90-541, REGON 492936743. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonany przez Burmistrza Miasta Nowy Targ pod nr DG9037/2004

  • Konsument - podmiot korzystający z sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Użytkownik - osoba fizyczna bądź prawna, bez ograniczeń terytorialnych, posiada dostęp do Asortymentu oferowanego przez Sklep.
  • Transakcja - wszelkie umowy Kupna Sprzedaży zawarte pomiędzy Użytkownikami a Cyber Shop
  • Asortyment - rzeczy ruchome dostępne w Sklepie
  • Regulamin - niniejszy regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

Poprzez złożenie zamówienia osoba fizyczna bądź prawna staje się Użytkownikiem.

Korzystanie ze Sklepu może odbywać się na zasadach określonych w treści Regulaminu.

Administratorem Sklepu oraz sprzedawcą jest Cyber Shop

Sposób przeprowadzenia Transakcji określa Regulamin.

Na podstawie Regulaminu Stroną Transakcji może być tylko Użytkownik.

Po wypełnieniu i przesłaniu do Cyber Shop  elektronicznego formularza rejestracyjnego prześlemy osobie dokonującej rejestracji potwierdzenie dokonania rejestracji. Z chwilą dokonania rejestracji osoba zarejestrowana uzyskuje status zarejestrowanego Użytkownika. Rejestracja nie jest konieczna do dokonania zakupu.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu:

     Imię i nazwisko:...................................................

     Adres zamieszkania:...........................................

     Nazwa sprzedawcy:Cyber Shop Paweł Siwecki

     Adres sprzedawcy: ul. Marii Dabrowskiej 17a, 31-851 Kraków

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że na podstawie aktualnych przepisów prawa odstępuję od umowy............................................

nr............................................................

zawartej dnia.................. w.............................

Proszę o zwrot kwoty....................................... zł

słownie:......................................................

na konto nr ..................................................

Zwracam ...............................

otrzymany dnia ...............................................

Podpis konsumenta.............................................

Oświadczenie wystarczy wysłać mailem lub pisemnie na adres sklepu.Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu . Koszt odesłania ponosi klient.

Do takiej przesyłki zwrotnej można dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jakie mamy zwrócić zapłatę.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiebiorca wykonał w pełni usługę za wyrazną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż˙ te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż  części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - zawartych w drodze aukcji publicznej;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady rzeczy oraz gwarancji producenta.

IV. REJESTRACJA

Użytkownik wypełniając formularz może wyrazić zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów realizacji Transakcji.Rejestracja nie jest wymagana.

Użytkownik wypełniając formularz może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Cyber Shop swoich danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

V. REALIZACJA TRANSAKCJI

Złożenie zamówienia możliwe jest gdy klient udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez Cyber-Shop w celu jego realizacji. Cyber Shop dostarcza towar bez wad.

Zamówienia można składać drogą internetową przez 24 godziny na dobę przez cały rok pod adresem http://www.cybershop.pl, telefonicznie pod numerem 602 15 66 80, 606 205 116 lub osobiście w siedzibie sklepu.

Poprzez klikniecie w ikonę "Zamawiam i płacę" Użytkownik zamawia wybrany towar.

Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu i wliczoną opłatę KGO).

Przy wysyłce towarów na terenie Polski oraz Unii Europejskiej ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami.

Wiążąca dla Stron Transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.

Użytkownik proszony jest o podanie numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe ewentualne potwierdzenie zamówienia.

Po złożeniu zamówienia otrzymasz email o dalszych etapach realizacji zamówienia, dodatkowo może się zdarzyć że zadzwonimy ustalając szczegóły realizacji zamówienia.

W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji.

Treść zawieranej umowy zabezpieczana jest na trwałym nośniku, w postaci wiadomości email, generowanej do klienta po złożeniu zamówienia oraz w formie papierowej, dołączonej do przesyłki. Wszelkie zmiany w zamówieniu/umowie odbywają się za pisemnym potwierdzeniem w postaci wiadomości email. W przypadku wykrycia błędów w zamówieniu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Umowa sporządzana jest w języku polskim.

Obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.W przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sklepem a Kupującym.

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej "GLS". Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (16 złotych przedpłata, 20 zł pobranie). Towar można też odebrać osobiście w sklepie, bez dodatkowych opłat. Informacja o czasie realizacji dostawy danego produktu oraz jego cenie nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik powinien informować sklep o Cyber Shop wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail oraz numeru telefonu pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.

VII. SPOSÓB ZAPŁATY

Sklep przyjmuje następujące formy zapłaty:

a) za pobraniem - gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.

b) przelewem bankowym (MBANK)   (po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie jest wysłany e-mail z numerem naszego rachunku bankowego). Należy wykonać na niego przelew na podane konto  ( wartość sprzętu+koszt wysyłki). Sprzęt wysyłamy zaraz po zaksięgowaniu wpłaty.

c) gotówką lub kartą w kasie sklepu przy odbiorze towaru wyłącznie zamówionego przez www.cybershop.pl

d) system płatności ratalnych "CA Raty", obsługiwany przez Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu

e) Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

Użytkownik ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.Korzystanie z gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia swoich praw z tytułu niezgodności towaru z umową.

VIII. REKLAMACJE I GWARANCJA

Ewentualne reklamacje przyjmujemy PISEMNIE pod adresem biuro@cyber-shop.pl, listownie lub osobiście w sklepie - ul. Marii Dąbrowskiej 17a, 31-851 Kraków. Reklamacje rozpatrzymy w ustawowym czasie 14 dni. Po przesłaniu/przekazaniu zgłoszenia otrzymają Państwo dalsze instrukcje.

Wszystkie  produkty posiadaja min. 12 miesięczną gwarancję producenta, importera lub naszego sklepu (w ostatnim przypadku gwarancja wynosi 12 miesięcy). Treść i warunki gwarancji precyzuje dokument gwarancyjny wydany do towaru lub specyfikacja podana przez producenta/importera na opakowaniu produktu, bądź jego stronie internetowej właściwej dla kraju sprzedaży. Z treścią gwarancji dla tych produktów, do których producent wydaje dokument gwarancyjny, obowiązujące na moment zakupu, można zapoznać się przed zakupem na naszej stronie internetowej we właściwym dla takich zapisów dziale. Reklamowany sprzęt należy dostarczyć na adres naszego sklepu.

Uszkodzenia wynikające z winy użytkownika lub z przyczyn nie tkwiących w rzeczy (w tym np.: zalanie cieczą, uderzenie sprzętu, samodzielna naprawa, użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem) nie będą stanowić podstaw do uznania roszczeń. Gwarancja naszego sklepu obejmuje tylko produkty zakupione w naszym sklepie.

Towary, posiadające gwarancję producenta lub dystrybutora, podlegają naprawie w autoryzowanym serwisie wymienionym na kartach gwarancji lub wskazanych przez gwaranta. Z kartą gwarancyjną należy do serwisu dostarczyć również dowód zakupu. W przypadku gwarancji naszego sklepu reklamacje należy składać w naszym sklepie, u sprzedawcy. Zobowiązujemy się tym samym w przypadku uznania reklamacji w ramach i na warunkach gwarancji, naprawić lub w przypadku niemożliwości naprawy, wymienić reklamowany produkt na wolny od wad lub zastępczy nie gorszy od reklamowanego o takich samych lub podobnych cechach i możliwy do wykorzystania w celu w jakim nabył go kupujący. W dalszej kolejności zobowiązujemy się, po konsultacji z klientem, zwrócić aktualną równowartość pieniężną reklamowanego produktu po stosownym dla sytuacji obniżeniu jego ceny, na przykład w oparciu o rynek wtórny lub w oparciu o aktualną cenę ekwiwalentu sprzętowego będącego w bieżącej ofercie rynkowej.

Gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu uprawnień kupującego, wynikających z rękojmi w przypadku sprzedaży konsumenckiej. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową w okresie 2 lat od zakupu. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Informujemy, że karta gwarancyjna, jeśli została wydana, opieczętowana pieczęcią sklepu i oznaczona datą od której biegnie, wraz z dowodem zakupu stanowi komplet/element sprzedanego towaru. Zobowiązujemy klienta do dostarczenia tych dokumentów wraz z reklamowanym towarem. Opieczętowana karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu stanowi podstawę do identyfikacji egzemplarza towaru po numerach seryjnych oraz potwierdzenia faktu zawarcia umowy sprzedaży z określeniem czasu rozpoczęcia biegu okresu gwarancyjnego.

W przypadku gdy karta gwarancyjna nie została wydana, za dokument uprawniający do skorzystania z gwarancji przyjmuje się dowód zakupu wydany przez nasz sklep oraz opakowanie produktu z identyfikatorem naszego sklepu - naniesionym elementem graficznym oznaczonym jako gwarancja, jeśli zostało wydane lub inny dokument oznaczony jednoznacznie jako gwarancja, wydany przy zakupie.

IX. WARUNKI TECHNICZNE

Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym sklepu firmy Cyber Shop: Dostęp do sieci Internet, Do dostępu do witryn WWW - przeglądarka www (rekomendowany Microsoft Internet Explorer). Do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email.

X. TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Konsumenta korzystającego ze sklepu, dokonującego zakupu z naszej oferty obowiązuje ustawowy zakaz dostarczania na witrynę sklepu treści o charakterze bezprawnym (np. w postaci zamieszczenia na stronie komentarza dotyczacego zakupu produktu).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu zakupu.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.